Tìm Kiếm Và Nắm Bắt Cơ Hội Nghề Nghiệp

Cùng chúng tôi, bạn sẽ khám phá và nắm bắt mọi cơ hội nghề nghiệp, mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và thành công trong sự nghiệp của bạn

Liên hệ

Layer Fresh tuyển dụng nhân viên phát triển CTV

Toàn thời gian
Hà Nội/Hồ Chí Minh
1 năm trở lên
Cao đẳng
05
Ứng tuyển

Layer Fresh tuyển dụng Trưởng phòng phát triển CTV

Toàn thời gian
Hà Nội/Hồ Chí Minh
2 năm trở lên
Đại học
01
Ứng tuyển

Layer Fresh tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại Hồ Chí Minh

Toàn thời gian
Hồ Chí Minh
1 năm
Cao đẳng
20
Ứng tuyển

Layer Fresh tuyển dụng nhân viên Kinh doanh tại Hà Nội

Toàn thời gian
Tòa nhà ViettelPost, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc vùng kinh doanh tương ứng
1 năm
Cao đẳng
20
Ứng tuyển
Bạn đã chọn /3 sản phẩm
Bắt đầu so sánh