Máy tạo nước ion kiềm Panasonic TK AS66

51.500.000