Có nên cho phụ nữ mang thai uống nước ion kiềm hay không?